قوانین سرویس دهی

ارائه سرویس به وبسایت های سیاسی . فیلتر شده و محصولات غیر مجاز ذکر شده در این لینک http://internet.ir/law.html انجام نمیشود

 

سفارشات سه روز بعد از ثبت تایید و انجام میشود

 

برای شما فاکتور قابل پیگیری صادر میشود که در موارد مالی استفاده شود

 

تمام مشکلات را میتوانید از طریق تماس با ما پیگیری کنید

 

تعهد ما ارائه سرویس خریداری شده است و هر گونه سوءاستفاده متوجه شخص خریدار میباشد